Klient: Dolnośląska Federacja Sportu

Logo dla projektu aktywizacji osób bezrobotnych realizowanego przez Dolnośląską Federację Sportu.