Klient: PZU Fundacja
Zakres prac: graphic design, DTP, mobile app design

PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje treningowe ścieżka.
W ramach projektu realizowanego przez Fundację PZU zaprojektowaliśmy szereg materiałów promocyjnych, dokumentów projektowych oraz tablice z ćwiczeniami będące elementem tras.
Przygotowaliśmy także projekt mobilnej aplikacji dla tras.

PZU_TZ_citylight

PZU_TZ_2

PZU_TZ_3

DO GÓRY

 

PZU_TZ_5

PZU_TZ_4

DO GÓRY

mobile_gmina_1

mobile_gmina_2

DO GÓRY

mobile_3

mobile_2

mobile_1

DO GÓRY

PZU1

DO GÓRY