Klient: Miasto Wrocław
Zakres prac: projekt graficzny, DTP, druk

150. stronnicowa publikacja zaprojektowana na potrzeby starań Miasta Wrocławia o organizację konferencji Euroscience Open Forum 2010.

ESOF1

ESOF2

DO GÓRY

ESOF1a

ESOF3

DO GÓRY

ESOF3a

DO GÓRY

ESOF4

DO GÓRY