Klient: Złoty Spichlerz

Logo oraz podstawowy system identyfikacji wizualnej dla pensjonatu i restauracji na Mazurach.